Procedure

De dienstverlening van de ombudsman is gratis, de prodecure verloopt als volgt:

1. Indienen van de klacht

De ombudsman van de gerechtsdeurwaarders is bevoegd voor consumenten- en andere geschillen met (kandidaat)-gerechtsdeurwaarders.

U kan niet terecht bij de ombudsman met algemene vragen naar informatie. De juridische dienst van de Nationale Kamer helpt u hier graag mee verder.
Contact:  legal@nkgb-cnhb.be02/533.07.57 (09u00-12u00, uitgezonderd op woensdag).

 2. Ontvankelijkheid

U kan een klacht indienen via het online formulier of per brief.

Uw klacht is niet ontvankelijk indien:

  • deze anoniem wordt ingediend;
  • niet vermeld wordt tegen welke (kandidaat-) gerechtsdeurwaarder de klacht gericht is;
  • het gaat om een geschil dat het voorwerp uitmaakt of heeft uitgemaakt van een vordering in rechte;
  • deze verzonnen, kwetsend of eerrovend is;
  • de behandeling ervan de werking van de ombudsdienst ernstig in het gedrang zou brengen;
  • u deze klacht méér dan een jaar geleden heeft voorgelegd aan de betrokken (kandidaat-) gerechtsdeurwaarder.

3. Behandeling

Indien uw klacht ontvankelijk en volledig is, ontvangt u de bevestiging dat uw dossier wordt opgestart. De ombudsman neemt vervolgens contact op met de betrokken (kandidaat)gerechtsdeurwaarder en brengt beide partijen op de hoogte over elkaars documenten, argumenten en feiten.

De behandeltijd varieert naar gelang de complexiteit van uw dossier en bedraagt maximum 90 dagen. De behandeltijd kan éénmaal verlengd worden met maximum 90 dagen.

> zie procedurereglement voor meer details 
U kan het procedurereglement op eenvoudig verzoek opvragen per duurzame drager.