Meld uw probleem

U kan uw melding doen door het formulier in te vullen, een e-mail te sturen naar info@ombudsgdw.be of door uw dossier op te sturen naar:

Ombudsman
Gerechtsdeurwaarders

Henri Jasparlaan 93
1060 Brussel, België

Persoonlijke gegevens
Bijlagen

Voeg aan uw klacht alle nuttige documenten toe, inclusief alle briefwisseling

Bestanden moeten kleiner zijn dan 4 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png txt rtf pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods.

De persoonlijke gegevens worden opgeslagen in het gegevensbestand van de ombudsdienst en dit enkel met het oog op de behandeling van de klacht. Overeenkomstig de bepalingen van de AVG-regelgeving van 25 mei 2018 heeft u de mogelijkheid om de gegevens te raadplegen en deze indien nodig te laten aanpassen.

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.

U kan gratis beroep doen op de ombudsman. Opgelet: heeft u al geprobeerd om zelf tot een vergelijk te komen met de betrokken gerechtsdeurwaarder? Deze stap is noodzakelijk vooraleer u een klacht indient bij de ombudsman van de gerechtsdeurwaarder.

Verzeker u ervan dat uw melding ontvankelijk is alvorens u onderstaand formulier invult.  Uw klacht is niet ontvankelijk indien:

 • deze anoniem wordt ingediend;
 • niet vermeld wordt tegen welke (kandidaat-) gerechtsdeurwaarder de klacht gericht is;
 • het gaat om een geschil dat het voorwerp uitmaakt of heeft uitgemaakt van een vordering in rechte;
 • deze verzonnen, kwetsend of eerrovend is;
 • de behandeling ervan de werking van de ombudsdienst ernstig in het gedrang zou brengen;
 • u deze klacht méér dan een jaar geleden heeft voorgelegd aan de betrokken (kandidaat-) gerechtsdeurwaarder.

Om uw melding te kunnen behandelen, dient deze volledig te zijn. Controleer aan de hand van onderstaande checklist of uw melding volledig is:

 1. Ik heb mijn naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres vermeld.
 2. Ik heb het probleem duidelijk omschreven.
 3. Ik heb alle nuttige en noodzakelijke documenten die mijn melding ondersteunen en verder verduidelijken toegevoegd.
 4. Ik heb aangegeven wat ik van de ombudsman verwacht.
 5. Indien de melding gedaan wordt door een derde: ik heb een volmacht toegevoegd aan het dossier. Uit deze volmacht blijkt duidelijk dat de klager vertegenwoordigd wordt door een derde tijdens de klachtenprocedure, alle communicatie zal via deze vertegenwoordiger verlopen.