De rol van de ombudsman

De ombudsman neemt een bijzondere plaats in tussen de verschillende buitengerechtelijke methoden voor conflictoplossing.

De ombudsman streeft een pragmatisch oplossing na en houdt daarbij rekening met de belangen van beide partijen. Om dit te kunnen doen, heeft de ombudsman enkele specifieke bevoegdheden die ervoor zorgen dat hij elk element dat nuttig is voor de oplossing van een geschil in overweging kan nemen.

De ombudsman doorloopt verschillende stappen om een melding te behandelen. Hij zal eerst proberen om te bemiddelen door de standpunten van de verschillende partijen samen te brengen zodat ze er samen kunnen uitkomen.

De ombudsman kan met oog op de bemiddeling tussen de partijen, een advies uitbrengen.

De adviezen van de ombudsman zijn niet bindend. Elke partij blijft vrij om deze naast zich neer te leggen en naar de rechtbank te stappen.