Over ons

TOT UW DIENST

Ondervindt u een probleem met een gerechtsdeurwaarder?

De ombudsman is bevoegd om meldingen van particulieren, bedrijven, schuldeisers of schuldenaars te behandelen. Op een onafhankelijke en onpartijdige manier zoekt hij naar een oplossing voor uw probleem. De tussenkomst van de ombudsman is gratis.

Naast de behandeling van individuele geschillen, werkt de ombudsman mee aan het optimaliseren van dienstverlening van de gerechtsdeurwaarders, bijvoorbeeld door aanbevelingen te formuleren in zijn jaarverslag.

De ombudsdienst van gerechtsdeurwaarders is erkend door de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie voor de regeling van buitengerechtelijke geschillen. U vindt de lijst met gekwalificeerde entiteiten op haar website: economie.fgov.be/nl/themas/online/belmed-onlinebemiddeling/hoe-een-gekwalificeerde.

Wie is de ombudsman?

Het directiecomité van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders heeft Arnout De Vidts aangeduid als onafhankelijke ombudsman voor een (hernieuwbare) periode van drie jaar. 

Financiering

De ombudsdienst is een feitelijke vereniging zonder rechtspersoonlijkheid en wordt gefinancierd door een jaarlijkse dotatie van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders.