Publicaties

In bijlage kan u het eerste jaarverslag (2018-2019) van de ombudsman voor gerechtsdeurwaarders terugvinden. Hierbij werd rekening gehouden met de aanbevelingen van de FOD Economie.