Links

FOD Economie 
De bevoegde overheid voor de buitenrechtelijke procedure van consumentengeschillen in België.

Consumentenombudsdienst
De Federale ombudsdienst, bevoegd voor klachten waarvoor geen specifieke ombudsdienst bestaat.

Ombudsnotaris.be
De Ombudsdienst voor het notariaat behandelt alle klachten van derden tegen een notaris in verband met de uitoefening van zijn beroep.

Ombudsdienst Advocatuur
De ombudsdienst is bevoegd om in alle geschillen tussen Vlaamse advocaten en hun cliënten tussen te komen.

Test-Aankoop
Belgische consumentenvereniging die als doel om consumenten te informeren, te verdedigen en te vertegenwoordigen.

Vlaams Centrum Schuldenlast
Door de Vlaamse overheid gesubsidieerd steunpunt en expertisecentrum inzake de schuldenthematiek in Vlaanderen.
Via hun website www.eerstehulpbijschulden.be kan u een schuldbemiddelaar in uw buurt zoeken.

SAM-TES
Het juridisch maatschappelijk kenniscentrum voor gerechtsdeurwaarders.

NKGB-CNHB
De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders.

Europees Online Dispute Resolution platform
Het ODR-platform tracht geschillen die voortvloeien uit e-commerce buiten de rechtbank op te lossen. Het platform kan niet aangewend worden voor geschillen tussen een consument en een gekwalificeerde entiteit.